Dagsorden - Delegeret Møde 2022

DM 2022 13.-15. maj i København http://www.kgok.dk/inv/dm22i.html

Nedenstående dagsorden opdateres løbende frem mod turneringen. Forslag modtages gerne.


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Vedtægtsændringer / Ændringer til DM
6. Næste DM
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor og suppleant
9. Evt. 
9.1 Forslag til retningslinjer for De Danske Ungdomsmesterskaber https://danskgoforbund.dk/hjem/forslagDDUM.pdf
9
.2 Arbejdsgruppe til revision af JNOGP 22/23 - Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde et forslag til afholdelse af JNOGP 22/23 til godkendelse ved DGFs bestyrelse