Dagsorden - Delegeret Møde 2024

DM 2024 10.-12. maj i København http://www.kgok.dk/inv/dm24i.html

Nedenstående dagsorden opdateres løbende frem mod turneringen. Forslag modtages gerne.


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Vedtægtsændringer / Ændringer til DM

Bestyrelsen er ved tidligere DM blevet pålagt at komme med et forslag til opdaterede vedtægter. 
Se forslaget: https://danskgoforbund.dk/hjem/udkast_vedtaegter2024.pdf

6. Næste DM 

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor og suppleant

9. Evt.