Delegeret møde 2019

Tilstede: Torben Pedersen, Uffe Rasmussen, Jannik Gram, Mikkel Mathiesen, Ruairi Powell, Lars Kristensen, Mathis Isaksen, Torben Zahle, Frank Hansen, Finn Nørgaard, Nicolai Ryge, Rasmus Bisschop-Larsen, Thomas Krog.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Vedtægtsændringer / Ændringer til DM

 6. Næste DM

 7. Valg af bestyrelse

 8. Valg af revisor og suppleant

 9. Evt.

  1. Mulighed for afholdelse af DM – acceptabelt indskud, hvis der f.eks. skal betales mere for lokaler, eller hvis der ønskes at invitere undervisere, Fri diskussion til brug som pejlemærke

  2. Ungdom(s-arbejdet) – indsendt af Lars Kristensen.

Ad. 1

Dirigent Mathis Isaksen.

 

Ad. 2

Goverdenen ligner lidt sig selv fra tidligere år. AI er stadig det varmeste emne. De kan nu køres på almindelige computere (og telefoner) med gode resultater. Det har dog skabt lidt kontroverser omkring snyd og der har været en sag med en italiensk gospiller der blev anklaget for at snyde til PGETC (hold EM) på nettet.

 

Der har været normal aktivitet i klubberne. KGK kører stadig Copenhagen Open og Århus Goklub spiller stadig fast en gang om ugen. Odense og Ringsted Go Klub er også stadig aktive. Det er lidt svært at få nye spillere til men der er dog kommet lidt nye til især i Århus. Ringsted og Odense er stadig meget synlige til offentlige arrangementer.

 

Lars Kristensen har arrangeret undervisning i go på skoler i København og sat turneringer op for børn i København. De vil blive afviklet 25. maj og 23. juni. Det sidste er Danske Ungdomsmesterskaber.

 

På vegne af DGF arrangerede KGK DM i København og Ambassador's Cup. Søren Ohlenbusch var ubesejret til DM (20 deltagere) og Mikkel Kragh Mathiesen vandt Ambassador's Cup (17 deltagere). DGF har sendt Torben Pedersen til WAGC, hvor han blev nr. 30 af 61 (4 sejre af 8). Jannik Gram har været i Korea til KPMC, hvor han blev nr. 56 af 59 (1/6). Og det ligger allerede fast at Søren Ohlenbusch deltager i WAGC 2019 i Matsue, Japan i starten af maj.

 

Odense Goklub og dets medlemmer har stadig succes med at afholde små turneringer i Odense og Fredericia. De har holdt 2 med 5-6 deltagere. KGK havde succes med Copenhagen Open der ligesom sidste år blev vundet af Uffe Rasmussen (12 deltagere). Yderligere var der 5 danskere til London Open. Mathis Isaksen præsterede at blive nr. 6. Der var hele 10 var til EGC (EM) i Pisa. Yderligere er det glædeligt, at vi har haft mulighed for igen at sende 2 ungdomsspillere til Ungdoms EM i Moskva. Begge spillede i U12 med gode resultater. Lillebror Oliver Kristensen Cruz blev nummer 130 med 2 sejre af 6 og storebror David Kristensen Cruz blev nummer 44 med 3 sejre af 6. Der var hele 154 deltagere. Far Lars Kristensen var med som holdleder.

 

Hos EGF har man i lige nu ved at udnævnt endnu en professionel spiller, så EGF får 7 professionelle spillere: Pavol Lisy (2p), Ilya Shikshin (3p), Ali Jabarin (2p), Mateusz Surma (2p), Artem Kachanovskyi (2p) og Andrij Kravets (1p). Man har afhold to professionel turnering: Mateusz vand Grand Slam 2019 (Yike Cup) og Artem vandt det 4. europæiske professionelle mesterskab afholdt af EGF.

 

Det danske landshold klarede desværre ikke at overleve i B gruppen, så i næste sæson spiller vi i C gruppen. Vi startede ellers godt med uafgjort mod Storbritannien og Holland. Vi kunne faktisk have slået Storbritannien, men koncentrationen glippede desværre sent om aftenen. Der er en del af den gamle garde der ikke rigtigt har gejsten til at være så aktive på landsholdet men heldigvis har vi fået en del nye aktive der er blevet gode. Vi må kæmpe os tilbage i næste sæson.

 

Ad. 3

Kassereren fremlagde regnskab med underskud på 497,23 kr. ING-pengene er blevet brugt til tilskud til ungdoms-EM og derfor decimeret med 3.741,35 kr.

Der blev diskuteret hvordan underskuddet skulle vendes så vi ikke blev ved med at tabe penge. Mest mangler vi medlemmer.

Regnskabet kan godkendes når det ligger i revideret form med underskrift. Der udsendes endelig version med referatet.

Godkendt med 1 stemme imod.

 

Ad. 4.

Kontingentet fastholdes som 100,- kr. for voksne. Kontingentet for ungdomsmedlemmer blev hævet til 50 kr. med stemmerne 8 mod 5.

 

Ad. 5.

Der er ikke nogen indkomne forslag. Det er ikke lykkes bestyrelsen at udarbejde et forslag til brug af elektroniske hjælpemidler. Bestyrelsen kommer med et forslag. Bemærk at nogen noteringsplatforme kan holde styr på f.eks. fanger. Evt. kan det udarbejdes en list over programmer der må bruges. Det blev også fremført at det evt. skulle være turneringsledelsen, der har ansvaret for godkendelse af udstyr mm. I sidste ende kan man bliver nød til at skrive på papir.

 

Ad. 6.

Ringsted Go Klub vil gerne afholde Danmarks Mesterskabet 2020. Odense og Århus er villige til at overveje DM 2021. Det skal også passes til afholdelse af Nordisk Mesterskab.

 

Ad. 7.

Følgende er valgt til bestyrelsen:

Formand: Rasmus Bisschop-Larsen

Kasserer: Finn Nørgaard

Sekretær: Mathis Isaksen

Bladmedlem: Uffe Holmsgaard Rasmussen

Menig medlem: Nicolai Ryge

 

Ad. 8.

Torben Pedersen er valgt til revisor. Jannik Rasmussen er valgt til suppleant.

 

Ad. 9.

Ad. 9.1.

Der var holdning til at det skulle være indenfor rimelighedens grænser hvad der skal betales for indskud. Det er også muligt at finde sponsorater til dækning yderligere udgifter. Det blev også diskuteret om der var basis for at få ”professionelle” undervisere til turneringer. Der var enighed om det må være op til bestyrelsen at vurdere konkrete øgede indskud.

Ad. 9.2.

To unge har været til ungdoms EM, samt indledende træningslejr. Det var rigtigt hyggeligt og godt. Men undervisningen var ikke god. Der er afholdt undervisning på skoler i KBH ved Lars Kristensen. Og der afholdes turneringer for unge i sommeren 2019. Ringsted prøver også at finde unge medlemmer. Det bliver spændende om det giver nye medlemmer. I KGK har de haft 2 børn det seneste års tid. Indsatsen med børn skal koordineres mellem klubberne.

Ad. 9.3

Vi skal have styr på privatlivspolitik (GDPR). Det tager bestyrelsen sig af. Skal også meddeles klubberne.

 

For referat: Rasmus Bisschop-Larsen, 18. maj 2019